Priljubljene Objave

Izbira Urednika - 2020

Posebnost - Pediatrija - (posebnost)

Pin
Send
Share
Send

GBOU VPO "država Dagestan

Medicinska akademija »Ministrstvo za zdravje Ruske federacije

UMO na proizvodni praksi

"pomočnik zdravnika otroške klinike"

študent (i) 5 tečaj ____ skupina

Pediatrična fakulteta DSEA
___________________________________________________________

(Priimek, ime, patronymic)

Pripravil: Vodja UMO v proizvodni praksi

Magomedov MG

Ocenjevalec: Glava Oddelek za pediatrijo fakultete in bolnišnice

DGMA, MD Profesor Aliskandiev A.M.

"Metodična priporočila" in "Dnevnik" na praktičnem usposabljanju študentov petega oddelka pediatrične fakultete sestavljata v skladu z novim kurikulumom kot "docent otroške klinike" za študente višjih medicinskih šol.

Avtor je preoblikoval in opredelil zahteve novega programa usposabljanja v zvezi s to vrsto industrijske prakse.

Priporočila CKMS Daggosmedakademii za tiskanje in uporabo v izobraževalnem procesu Protokol št.
I. METODIČNA NAVODILA ZA IZDELAVO ŠTUDENTOV 5. KOLESA PEDIATRIČNEGA FAKULTETA
1. Beležka
za študenta, specializiranega za visokošolsko strokovno izobraževanje »Pediatrija« na stažu »Klinika za zdravnike otroške klinike«

Prakso »docent otroške klinike« opravlja 5. tečaj v 10. akademskem semestru v ustreznih oddelkih zdravstvenih ustanov, ki imajo dovoljenje za opravljanje medicinske dejavnosti na področju terapije, kirurgije, pediatrije in porodništva ter ginekologije.

Vadba traja 4 tedne (144 ur).

Študenti opravljajo praktično delo kot asistentka za 6 ur na dan po urniku, ki ga pripravi oddelek. Neprekinjen delovni teden ne sme presegati 36 ur.

Delo v obliki dnevnih dolžnosti ni dovoljeno, prav tako pa se ne sme skrajšati trajanje prakse s podaljšanjem delovnega dne.

Vodenje prakse opravljajo učitelji oddelkov Akademije in vodje prakse iz zdravstvenih ustanov.

Od trenutka, ko študent odide med vadbo, veljajo predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter veljavni notranji predpisi v zdravstveni ustanovi. Podatki o prehodu ustreznih navodil so v organizaciji izdelani na predpisan način in se odražajo v dnevniku prakse.

Namen prakse je seznaniti študente z delom pediatrične poliklinike, praktičnim obvladovanjem in zagotavljanjem njihovih spretnosti ter manipulacij, pridobljenih med usposabljanjem.

Študent vodi individualni dnevnik delovnih izkušenj, v katerem odraža opravljeno delo za vsak dan z obveznim seznamom zdravstvenih in / ali diagnostičnih dejavnosti, v katerih je sodeloval ali ki jih je opravljal samostojno. Dnevnik dnevno podpiše vodja prakse.

Po končanem pripravništvu učenci nadzornemu delavcu iz akademije predložijo izpolnjen dnevnik in poročilo, ki ga potrdi nadzornik pripravništva in vodja zdravstvene ustanove.

Praksa se konča s končnim nadzorom v obliki certificiranja. Praktično atestiranje opravi komisija, ki jo sestavljajo vodja prakse iz akademije, profesor, docent ali predavatelj, ki jo je pooblastil oddelek, in dekan fakultete na podlagi študentskega poročila o kontroli gradiva, potrjenega na predpisan način, s testom ali brez testa. .
2. Splošne določbe načrta pripravništva

Čas prakse: od ____ / ____ / 20 ___ pri ____ / ____ / 20 ___ g.

Začetek treninga ___ h. ___ min, ki se konča v ___ h. ___ min.

Dolžnost na kliniki

Kraj prakse:

Praktični kustos (za študente, ki opravljajo pripravništvo na bazah DGMA)

__________________________________________________________________
(podpis, polno ime)
Varnostna navodila za zdravljenje v zdravstvenih ustanovah

Sprejeta so bila varnostna navodila

Podpis vodje neposredne prakse _______________

3. Organizacija pripravništva

Industrijska praksa (PP) je ena najpomembnejših povezav pri usposabljanju študentov medicine in je sestavni del izobraževalnega procesa.

Obseg prakse je določen z zveznimi državnimi izobraževalnimi standardi visokega strokovnega izobraževanja (GEF VPO). Cilji in cilji PP so določeni v ustreznih HPE in programih prakse, ki jih priporoča ustrezni UMO PP.

Splošni cilj študijskega programa za študente pediatrične fakultete je utrditi znanje, pridobljeno pri proučevanju glavnih kliničnih in teoretskih disciplin, izboljšati zgodnje pridobljene praktične spretnosti, se seznaniti z organizacijo medicinskega primera in delovnimi pogoji otroške klinike ter osnove organiziranja zdravstvenih in protiepidemičnih dejavnosti.

4. Naloge industrijske prakse: t

1. Študij osnovnih nalog pediatra in delovnih pogojev v

2. Posedovanje pravil za sprejem in vodenje bolnikov, ki so sprejeti v otroško kliniko.

3. Utrjevanje pravil za anketiranje in fizični pregled otrok-pacientov in analiza njihovih rezultatov.

4. Usposabljanje o taktiki diagnostičnega iskanja pri bolnikih v kliniki za otroke.

5. Obvladovanje sposobnosti za določitev načrta za pregled in zdravljenje, odvisno od značilnosti kliničnega poteka bolezni pri otrocih in mladostnikih.

6. Sposobnost interpretacije splošnih načel zdravljenja, rehabilitacije in preprečevanja najpogostejših bolezni notranjih organov pri otrocih in mladostnikih.

7. Sodelovanje pri zagotavljanju nujne medicinske oskrbe za nujne razmere.

8. Izvedite potrebno medicinsko manipulacijo.

9. Posedovanje pravil za izpolnjevanje in vodenje zdravstvene dokumentacije.

10. Poznavanje moralnih in deontoloških principov medicinskega specialista in načel poklicne podrejenosti v ambulantnih pogojih.
5. Red in oblike prakse


    1. Delovni dan študenta v praksi ustreza delovnemu dnevu zdravnika. Študenti delajo kot asistentka 36 ur na teden.

    2. Študent dela kot asistent zdravnika pod vodstvom zdravnika poliklinike ali namestnika vodje poliklinike, vodja ordinacije prilagodi in nadzoruje aktivnosti študenta.

    3. Študent sodeluje pri delu na jutranji konferenci.

    4. Vsak dan študent vodi 5 ambulantnih bolnikov.

    5. Študent opravi vse manipulacije pri bolnikih, ki jih nadzira (vzorčenje krvi, intravenske infuzije itd.)

    6. Študent vodi dnevnik, v katerem poleg podatkov o potnih listih pacienta zabeleži tudi glavne rezultate zbiranja informacij, s katerimi je utemeljil organsko in nosno diagnostiko, načela zdravljenja, naravo in rezultate nujne oskrbe, pravilno izvedeno diagnozo.

    7. Med prakso študent opravlja sanitarno in vzgojno delo med otroško populacijo, bolne otroke zdravstvenih ustanov: pogovore, predavanja in izdajo sanitarnih biltenov, kar se odraža v dnevniku prakse.

Izobraževalno in raziskovalno delo študentov je usmerjeno v povečanje akademske aktivnosti študentov, pridobivanje globljih teoretičnih znanj in obvladovanje praktičnih veščin, elementov znanstvenega raziskovanja pod vodstvom asistenta, obvladovanje dodatnih raziskovalnih metod in spretnosti, ki jih kurikulum ne pokriva.
6. Oblike nadzora

1. Dnevno spremljanje dela študenta opravi zdravnik poliklinike in nadzornik.

2. Med prakso študent redno vodi dnevnik, v katerem odraža pogoje in naravo dela, specifične spretnosti, stopnjo učenja (zna narediti in videti praktično izvedbo, ki se izvaja neodvisno pod nadzorom zdravnika, obvladal na ravni spretnosti) in število opravljenih manipulacij. Dnevne dnevnike vpiše zdravnik, pod nadzorom katerega študent dela.

3. Vodja ustreznega oddelka ali njegov namestnik, kjer je študent opravljal pripravništvo, poda opis svojega dela z navedbo stopnje obvladovanja praktičnih veščin.
7. Zaradi praktičnega dela na kliniki mora študent:

- glavne faze zdravnikovega dela v primarni oskrbi v ambulanti

- etiologija, patogeneza, klinika in diagnostika preučevanih oblik bolezni

notranjih organov, glavna vprašanja medicinske delovne in medicinske socialne

- zagotavljanje zdravstvene in preventivne oskrbe otrok v. t

- pravilno oblikovati diagnozo, določiti naravo terapevtskih ukrepov

medicinska dokumentacija (vključno z registracijo)

- naravo in vsebino rehabilitacijskih dejavnosti, primarno in. t

njihove sekundarne preventive.
8. Seznam praktičnih spretnosti, pridobljenih med pripravništvom "Physician Assistant Pediatric Clinic"

Stopnja: splošni pediater

Najpogostejši izpiti za sprejem:

 • Ruski jezik
 • Matematika (osnovna raven)
 • Kemija - predmet, po izboru univerze
 • Fizika - po izbiri univerze

Vsebina

Zdravje mlajše generacije je najbolj dragocena stvar, o kateri danes skrbijo odrasli. Prihodnost je odvisna ne le od posamezne družine, temveč tudi od države kot celote. Zato je posebnost 31.05.02 "Pediatrija" strateško pomembna. Proizvaja strokovnjake, ki jih morajo voditi najnovejši dosežki znanosti in tehnologije. Njihova glavna naloga ni le učinkovita boj proti otroškim boleznim, temveč tudi njihovo preprečevanje, torej tudi preprečevanje.

Sodobna pediatrija je šla daleč naprej, celo v primerjavi z ne tako daljšimi časi. Danes ima na voljo številna zdravila in metode. To ne pomeni enostavnosti pri delu takšnega strokovnjaka. Vedno hodi po robu, saj prevzema ogromno odgovornost ne le za zdravje, ampak tudi za življenje majhnega bolnika.

Pogoji za vstop

Na tem tečaju vzgajati prave strokovnjake, jih oborožiti z dragocenim znanjem in praktičnimi veščinami. Morajo imeti poglobljeno znanje o natančnih in naravoslovnih znanostih.

Na podlagi te zahteve je jasno, kateri študentje študenti običajno opravijo študij na univerzi v Moskvi:

 • Kemija (izpit iz profila),
 • Ruski jezik
 • fizika / biologija.

Prihodnji poklic

Usposabljanje bodočih strokovnjakov poteka v skladu s strogimi državnimi standardi, hkrati pa se učijo svetovnih dosežkov na področju pediatrije. Med delom se poklicni zdravnik ne ukvarja le z reševanjem akutnih težav z zdravjem otrok. Otroka mora opazovati od njegovega rojstva. Pri tem so ugotovljeni vzorci ali zaskrbljujoči znaki, ki spodbujajo pediatra k privabljanju bolj specializiranih strokovnjakov za pomoč pri preprečevanju, zdravljenju ali testiranju. Mladi strokovnjak bo po želji lahko sam izbral zanimivo pot, če se bo razvil v določeni smeri. Na primer, lahko se ukvarja z boleznimi srca pri otrocih, težavami živčnega sistema, boleznimi vida, sluha, sklepov. Z odgovornim pristopom k usposabljanju in po želji lahko zdravnik razvije in zaprosi za vodstvene položaje.

Kam gremo

Trenutno imajo visokošolski učenci precej široko izbiro, katere univerze se morajo vključiti v razvoj te priljubljene specialnosti:

 • Ruska nacionalna raziskovalna medicinska univerza Pirogov,
 • Prva moskovska državna medicinska univerza po imenu Sechenov,
 • Sankt-Peterburška državna pediatrična medicinska univerza,
 • Prva medicinska univerza v Sankt Peterburgu, poimenovana po akademiku Pavlovu,
 • Kubanska državna medicinska univerza.

Tečaji so vključeni v tečaj

Mladi strokovnjak mora obvladati naslednje predmete:

 • oftalmologija,
 • pediatrija (bolnišnica),
 • pri otrocih
 • nalezljive bolezni otrok,
 • medicinska genetika
 • pediatrija,
 • otorinolaringologija,
 • nujna pediatrija
 • endokrinologija,
 • pediatrija,
 • onkologija,
 • nevrologija,
 • radioterapijo.

Pridobljene spretnosti

Študij na tem predmetu vključuje pridobitev naslednjih strokovnih kompetenc:

 • primarno / sekundarno / terciarno preprečevanje bolezni otrok in mladostnikov,
 • ambulantno opazovanje,
 • diagnosticiranje otroških bolezni
 • prva pomoč v nujnih primerih bolnika,
 • forenzični pregled,
 • terapevtsko zdravljenje, kirurgija,
 • diagnosticiranje / obvladovanje nosečnosti,
 • porod,
 • pregled bolnikove sposobnosti za delo,
 • usposabljanje otrok in njihovih sorodnikov v wellness postopkih, namenjenih preprečevanju bolezni,
 • delo z zdravili,
 • uporaba alternativnih metod zdravljenja, fizioterapija, fizioterapija,
 • zdravstvenega osebja
 • vodenje evidence
 • nadzor kakovosti oskrbe pacientov.

Možnosti zaposlitve po poklicih

Takšna usmeritev je vedno priljubljena, tako da diplomanti nimajo vprašanj o tem, kdo naj bi delal po diplomi. Prvič, strokovnjaki so v javnih zdravstvenih ustanovah povpraševanja. Imajo tudi priložnost, da najdejo zaposlitev v zasebnem centru, kjer so cene praviloma višje. Vendar to ni omejeno na možnosti zaposlovanja.

Prijavite se lahko na različne položaje v izobraževalnih ustanovah - šolah, vrtcih. Nekdanji študenti se uresničujejo v raziskovalnih centrih, zabavnih, rekreativnih in športnih organizacijah ter ustanovah različnih oblik lastništva.

Položaji diplomantov smeri:

 • pediater
 • neonatolog,
 • gerontolog
 • pediatrični kardiolog / nevropatolog / otolaringolog / hematolog / ginekolog / radiolog / oftalmolog / kirurg / endokrinolog,
 • ortoped,
 • strokovnjak za prehrano.

Trenutno je povprečni dohodek pediatra precej visok - 40-50 tisoč v domači valuti. V zasebnih klinikah, zdravniki prejemajo od 60 tisoč. Možno pa je tudi delo v državnih institucijah, ki dodatno delajo na domu. Še posebej visoko plačano nočno delo.

METODIČNA NAVODILA ZA IZDELAVO ŠTUDENTOV 1. KOLESA PEDIATRIČNE FAKULTETE

1. Beležka
študent višje strokovne izobrazbe

izobraževanja "Pediatrija" o pripravništvu "Pomočnik" t
Pripravništvo "Pomočnik zdravstvene nege" poteka ob koncu pomladnega semestra 1. predmeta splošne somatike, praviloma terapevtske ali kirurške, oddelkov zdravstvenih ustanov, ki imajo dovoljenje za medicinsko dejavnost na področju zdravljenja in kirurgije.

Vadba traja 4 tedne.

Študentje opravljajo praktično delo kot mladinsko medicinsko osebje za 6 ur na dan po urniku, ki ga sestavi oddelek, trajanje delovnega tedna je 36 ur.

Delo v obliki dnevnih dolžnosti ni dovoljeno, prav tako pa se ne sme skrajšati trajanje prakse s podaljšanjem delovnega dne.

Vodenje prakse opravljajo učitelji oddelkov Akademije in vodje prakse iz zdravstvene ustanove.

Od trenutka, ko študent odide med vadbo, veljajo predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter veljavni notranji predpisi v zdravstveni ustanovi. Podatki o prehodu ustreznih navodil so v organizaciji izdelani na predpisan način in se odražajo v dnevniku prakse.

Namen prakse je seznaniti študente z delom medicinskih sester, njihovim obvladovanjem spretnosti in manipulacij pri skrbi za bolne na splošnih somatskih oddelkih.

Po končanem pripravništvu učenci nadzornemu delavcu iz akademije predložijo izpolnjen dnevnik in poročilo, ki ga potrdi nadzornik pripravništva in vodja zdravstvene ustanove.

Praksa se konča s končnim nadzorom v obliki certificiranja. Praktično atestiranje opravi komisija, ki jo sestavljajo vodja prakse iz akademije, profesor, docent ali predavatelj, ki jo je pooblastil oddelek, in dekan fakultete na podlagi študentskega poročila o kontroli gradiva, potrjenega na predpisan način, s testom ali brez testa. .

2. Splošne določbe načrta pripravništva

Čas vadbe: od ____ / ____ / 20___ do ____ / ___ / 20 ___.

Začetek treninga ___ h. ___ min, ki se konča v ___ h. ___ min.

Dolžnost na kliniki

Kraj prakse:

Praktični kustos (za študente, ki opravljajo pripravništvo na bazah DGMA)

Varnostna navodila za zdravljenje v zdravstvenih ustanovah

Sprejeta so bila varnostna navodila

Podpis vodje neposredne prakse _______________

Splošne prakse

Študentje 1. letnika ob koncu 1. semestra opravijo usposabljanje »Splošna skrb za bolne odrasle in otroke terapevtskega in kirurškega profila«. Vadba traja 4 tedne (24 koledarskih dni, po 6 ur) vsak dan po urniku, ki ga sestavi dekanat.

Študentje prve stopnje pediatrične fakultete so v drugem semestru "asistenti zdravstvene nege" 3 tedne po trenutnem urniku.

V času praktičnega usposabljanja se morajo študentje seznaniti z organizacijo in načrtovanjem dela pomočnikov negovalnega osebja v bolnišnici, se naučiti, kako pravilno pripraviti zdravstvene kartoteke, porcionista, seznam zdravniških receptov, postopkovnih in temperaturnih listov ter registre.

Glavna naloga industrijske prakse je obvladovanje elementov praktičnih dejavnosti (veščin) pomočnikov negovalnega osebja.

Prostor za praktično usposabljanje je medicinski.

ustanova, kjer so: operacijska soba, garderobna soba, soba za zdravljenje, enota za intenzivno nego in reanimacija, zdravstveni del.

Vodja pripravništva prvi dan seznani študente s programom pripravništva ter z organizacijo dela zdravstvene ustanove in delovnih mest, kjer naj bi se pripravništvo dokončalo. Vodja oddelka razporedi študente na delovna mesta in mladi medicinski sestri zagotovi največ 2-4 učencev.

Za praktično usposabljanje in popolnost pridobivanja veščin vodja prakse sestavlja tekoči delovni razpored za študente v različnih oddelkih bolnišnice.

Čas, ki ga študentje porabijo za posamezna delovna mesta, določi vodja posamezno, odvisno od obsega praktičnega dela na vsaki veščini.

Vsa dela, ki se izvajajo v okviru delovnih izkušenj, se odražajo v dnevniku dnevne delovne prakse, ki se izpolni na koncu delovnega dne in ga podpiše višja medicinska sestra, ki je dodeljena študentu in vodji prakse. Istočasno mora dnevnik vzpostavljene oblike odražati naslednje: a) kakšno delo je bilo opravljeno samostojno, b) v katerem delu je študent sodeloval (asistiran), c) katera veščina je bila opažena ali se je udeležila predstave.

Ker študentje pridobijo praktične veščine, vodja pripravništva preseli študente z enega delovnega mesta na drugo v skladu z urnikom dela.

Vodja prakse je dolžan učencem pokazati najtežje spretnosti za obvladovanje fantoma ali pacienta (vedno z asistenti).

Po končanem pripravništvu se za vsakega študenta izda ocena proizvodne lastnosti, ki jo podpiše glavna sestra ali vodja oddelka, vodja pripravništva in potrdi pečat zdravstvene ustanove.

Dnevnik in poročilo o delovnih izkušnjah sta glavna dokumenta, ki odražata obseg dela, ki ga je študent opravil v času vadbe. Skupaj s proizvodno značilnostjo, ki jo podpiše višja medicinska sestra ali vodja oddelka, se dnevnik in poročilo predložita vodji. izobraževalni del oddelka pred preskusom.

3. Organizacija proizvodne prakse

Delovna praksa je vrsta usposabljanja in praktičnih vaj, ki so osredotočene na strokovno praktično usposabljanje študentov.

Med pripravništvom na oddelkih študenti obvladajo praktične spretnosti pri negovalnem terapevtskem in kirurškem profilu, spremljajo in skrbijo za bolnike s terapevtskimi, kirurškimi boleznimi in poškodbami. Opravljajo sanitarno zdravljenje bolnikov, čiščenje prostorov, pohištvo, perilo, jedi za medicinske namene. Opravljajte manipulacije neposredno pod nadzorom medicinske sestre in učitelja. Med obdobjem pripravništva vsak učenec vodi dnevnik, ki odraža obseg opravljenega dela in stopnjo praktičnih veščin. Pravilnost izpolnjevanja dnevnika sistematično spremlja vodja proizvodne prakse.
4. Študent mora kot rezultat pripravništva:
Vedite:

- vrste sanitarne obravnave bolnikov, oddelkov, orodij, t

- Osnovna načela opazovanja in oskrbe bolnikov.

- Osnovna načela medicinske etike in medicinske etike

(praktična deontologija splošne oskrbe pacientov).
Lahko:

- mokro čiščenje komor,

- nadzorovati sanitarno stanje prostorov, t

- kvarčne komore,

- sanitarno zdravljenje bolnika ob sprejemu v bolnišnico

in med bivanjem v bolnišnici,

- izdelavo dnevnega stranišča bolnika: pranje, higienska kopel,

drgnjenje kože, preprečevanje preležanin,

- za dostavo plovila, pisoarja, odstranitev urinskega katetra, t

- izvede zamenjavo bolnikove postelje in posteljnine,

- nega: las (šamponiranje), oči (pranje,

vstavljanje), za ušesi in nosom (čiščenje, vkapanje),

- izvajanje nadzora nad kanalizacijo, katetri in obveznicami, t

- za merjenje temperature telesa in njegovega grafičnega zapisovanja, t

- pridelati gorčični omet, stisniti (segrevati, ohladiti),

- za izvajanje inhalacijske in kisikove terapije, t

- prevažati bolnike na nosilih, stolu in hlevu,

- opravlja prenos bolnika, t

- merite dnevne diureze,

- zbiranje biološkega materiala od bolnika za laboratorij

- razdeljevati hrano in hraniti bolne,

- izvajati antropometrijo, pri čemer se upošteva pogostost dihanja, utrip in

- pripraviti blazinico iz gaze, kroglico, prtiček,

- izvajati dezinfekcijo in pripravo pred sterilizacijo

medicinski instrumenti, materiali in sredstva za oskrbo pacientov.
Lastna:

- spretnosti zdravstvene nege na podlagi njihove starosti, narave in resnosti

bolezni, vključno s hudo bolnimi in bolečimi bolniki.
5. Vprašanja za zadnjo lekcijo:
1. Odgovornosti mlajše medicinske sestre.

2. Zdravstveno osebje v bolnišnici. Pravila nošenja medicinskih oblačil. Pravila in varnost pri delu

biološki materiali, osebni zaščitni ukrepi za medicinske

osebje med invazivnimi postopki. Ukrepi za preprečevanje izrednih razmer

Okužbe s HIV in hepatitis pri delu s telesnimi tekočinami.

3. Oddelek za sprejem in diagnostiko: organizacija oddelka, njegove glavne naloge, strukturne enote, sanitarni in higienski režim. Prevoz bolnikov.

4. Specializirani oddelek: higienska načela preprečevanja bolnišnične okužbe, zahteve za namestitev, načrtovanje in organizacijo bolnišnice. Terapevtski način ločevanja.

5. Neposredna in posebna priprava bolnikov na raziskave in

6. Nega operativne rane, drenaže, želodčne cevi in ​​katetra mehurja. Preprečevanje tromboze in trombembolije.

7. Dietna terapija. Prehrana bolnikov v pred- in pooperativnem obdobju.

Moč sonde. Parenteralna prehrana.

8. Značilnosti skrbi za hude bolnike, skrb za bolnike s traheostomsko cevjo, s fistulami prebavil.

9. Organizacija in izvajanje oskrbe bolnikov s travmo in

bolnikih s toplotnimi lezijami. Osnove desmurgije.

10. Enota za oživljanje in intenzivno nego: kontingent bolnikov, ki potrebujejo oživljanje in intenzivno nego, njegove glavne naloge,

strukturne enote, sanitarni in higienski režim. Posebne lastnosti

oskrbo bolnikov za oživljanje.

11. Menjava spodnjega perila in posteljnega perila.

12. Dobava plovila in pisoarja.

13. Najenostavnejši fizioterapevtski postopki.

14. Metode uporabe drog.

15. Opazovanje in oskrba bolnikov z boleznimi dihal in. T

16. Opazovanje in oskrba pacientov z boleznimi prebavnega sistema in ledvic.
6. Dnevnik proizvodne prakse (vzorčno izpolnjevanje)

Posebnost "Pediatrija" - kaj opraviti, opraviti oceno, posebnostno kodo, obliko in trajanje usposabljanja

V skladu z odredbo Ministrstva za šolstvo Ruske federacije z dne 17. avgusta 2015 št. 853 je posebnost "Pediatrija" koda 31.05.02, koda 1-79 80 21.

Posebnost 31.05.02 “Pediatrija” je strokovna dejavnost zdravstvenih delavcev z višjo izobrazbo, ki so povezani z zagotavljanjem vseh zdravstvenih dejavnosti otrokom in mladostnikom, mlajšim od 18 let.

Izobraževanje na specializaciji "Pediatrija" je možno le na univerzah s katerokoli obliko izobraževanja, razen korespondence.

Za sprejem v izobraževalno ustanovo za usposabljanje na posebni pediatriji je potrebno opraviti sprejemne izpite iz akademskih predmetov: kemija, ki je predmet specializirana, ruska, biologija / fizika. Izpiti se opravijo v obliki EGE, ocena izida pa mora biti od 50.

Eden od najpomembnejših predmetov, ki se poučujejo študentom, je:

 • pediatrična kirurgija
 • nalezljive bolezni
 • nevrologija,
 • onkologija in terapija,
 • medicinska genetika
 • oftalmologija itd.

V procesu usposabljanja se študentje praktično usposabljajo v otroških zdravstvenih ustanovah, mestnih in podeželskih ambulantah, zdravstvenih domovih, porodniških bolnišnicah, zdravstvenih centrih, zasebnih klinikah in družinskih centrih ter v zdravstvenih ustanovah v vrtcih in šolah.

Končna potrditev oseb, ki študirajo na posebni pediatriji, poteka v obliki državnih izpitov in diplomske zaščite.

Posebnost "Pediatrija" kvalifikacija "Specialist" je rezultat diplomiranja na univerzi. Poleg tega se študentu podeli naziv doktor.

Specialistične univerze "Pediatrija"

Na ozemlju Ruske federacije je 52 univerz, kjer se lahko izobražujete na posebni pediatriji. Oštevilčenje in opis vsakega od njih nima nobenega smisla, saj so vse potrebne informacije na voljo na internetu. Toda prvih pet naj se imenuje:

 1. Najbolj priljubljena univerza se lahko upravičeno šteje za prvo MGMU. I.M. Sechenov, ki zaseda 6. mesto med vsemi izobraževalnimi ustanovami v Moskvi. Starost šole je stara 258 let, povprečni prehodni rezultat enotnega državnega izpita pa je 80 let.
 2. NRU BelSU - Belgorodska državna univerza, ki je nacionalna raziskava. Univerza je stara 145 let, ocena opravljenega izpita pa je najmanj 65 let.
 3. Sankt Peterburg Državna medicinska univerza. I.P.Pavlova. Starost šole je 119 let, ocena opravljenega izpita je 85.
 4. VolgGMU - Državna medicinska univerza v Volgogradu. Institucija je bila ustanovljena pred 81 leti, ocena opravljenega izpita je 74.
 5. KSMU - Kurska državna medicinska univerza. Starost šole je 81 let, ocena opravljenega izpita je 70.

Delo na specializaciji "Pediatrija"

Posebnost »Pediatrija«, s katero se dela, je težko vprašanje. Diplomanti izobraževalnih ustanov lahko delajo v naslednjih poklicih: pediater, pediatrični kirurg, ginekolog, dermatolog, oftalmolog, nevropatolog, kardiolog itd.

Najbolj priljubljen poklic pa je pediater, ki je v medicinskih ustanovah vedno veliko iskal. Strokovnjaki so potrebni v državnih bolnišnicah (povprečna plača pediatrov v Rusiji se giblje med 40 in 50 tisoč rubljev), kot tudi v zasebnih zdravstvenih centrih (plače okoli 80 tisoč rubljev). V zadnjem času je postalo modno imeti »lastnega« pediatra, ki bo kadarkoli zagotavljal kvalificirano pomoč, medtem ko se bo 24-urno delo praviloma plačalo dodatno.

Na podlagi navedenega se lahko osebe, ki se odločijo, da bodo svoje življenje povezale s specialiteto "Pediatrija", prepričale, da bodo po zaključku izobraževalnega procesa in sprejemanju ustreznega dokumenta zlahka našli zaposlitev.

I. Področje uporabe

1.1. Zvezni državni izobraževalni standard višjega poklicnega izobraževanja (GEF VPO) je niz zahtev, ki so obvezne za izvajanje osnovnih izobraževalnih programov za usposabljanje strokovnjakov za smer usposabljanja (specialiteta) 060103 Pediatrija po izobraževalnih ustanovah visokega strokovnega izobraževanja, ki imajo državno akreditacijo (visokošolske ustanove, univerze), na ozemlju Ruske federacije.

1.2. Visokošolski zavod ima pravico izvajati osnovne izobraževalne programe le, če ima ustrezno dovoljenje, ki ga izda pooblaščeni zvezni izvršilni organ.

Izrazi, kompleksnost razvoja PLO in kvalifikacija (stopnja) diplomantov

* Težavnost rednega izobraževanja rednega strokovnjaka za akademsko leto je 60 kreditnih točk.

Za osebe s srednješolsko (splošno) in srednjo poklicno izobrazbo je obdobje razvoja specialističnega usposabljanja PLO v izrednem (večernem) izobraževanju 7 let.

Kompleksnost enega semestra (z dvosemestno izgradnjo izobraževalnega procesa) je enaka 30 kreditnim točkam.

Zapletenost PLO s 7-letnim obvladovanjem PLO v prvih dveh letih študija se izvaja na izredni (večerni) obliki študija in je 30 kreditnih enot na študijsko leto (60 kreditnih enot v 2 letih), naslednjih 5 let - v rednem izobraževanju in je 60 kreditnih točk za študijsko leto (300 kreditnih točk za 5 let).

Zapletenost enega semestra (z dvosemestno izgradnjo izobraževalnega procesa) je enaka 15 kreditnim enotam v prvih 4 semestrih in 30 kreditnih enot v naslednjih 10 semestrih.

Usposabljanje na tem področju usposabljanja (specialiteta) v korespondenci se ne izvaja.

Iv. Značilnosti strokovnih dejavnosti strokovnjakov

4.1. Področje strokovne dejavnosti strokovnjakov obsega niz tehnologij, orodij, metod in načinov človekove dejavnosti, namenjenih ohranjanju in izboljševanju zdravja prebivalstva z zagotavljanjem kakovosti pediatrične oskrbe (zdravniško-preventivne, medicinsko-socialne) in nadaljnje oskrbe.

4.2. Predmet strokovne dejavnosti strokovnjakov so:

otroci, stari od 0 do 15 let,

mladostniki, stari od 15 do 18 let

sklop orodij in tehnologij, namenjenih ustvarjanju pogojev za vzdrževanje zdravja, zagotavljanje preprečevanja, diagnosticiranja in zdravljenja bolezni pri otrocih in mladostnikih.

4.3. Specialist v smeri usposabljanja (specialiteta) 060103 Pediatrija se pripravlja na naslednje vrste poklicnih dejavnosti:

Posebne vrste strokovnih dejavnosti, za katere se v glavnem pripravlja strokovnjak, določi visokošolski zavod v sodelovanju s študenti, znanstveniki in pedagoškimi delavci visokošolskega zavoda in združenji delodajalcev.

Po opravljenem usposabljanju v smeri usposabljanja (specialiteta) 060103 Pediatrija, se skupaj s kvalifikacijo (stopnjo) dodeli poseben naziv zdravnik.

4.4. Specialist v smeri usposabljanja (specialiteta) 060103 Pediatrija mora reševati naslednje strokovne naloge v skladu s tipi poklicne dejavnosti:

izvajanje ukrepov za spodbujanje zdravja otrok in mladostnikov, t

preprečevanje bolezni pri otrocih in mladostnikih, t

oblikovanje otrok, mladostnikov in njihovih staršev za motivacijo za ohranjanje in spodbujanje zdravja, t

izvajanje preventivnih in protiepidemioloških ukrepov za preprečevanje pojava nalezljivih bolezni, t

izvajanje ambulantnega opazovanja otrok in mladostnikov,

izvajanje sanitarnega in vzgojnega dela med otroki, mladostniki, njihovimi starši in zdravstvenim osebjem, da bi oblikovali zdrav življenjski slog,

diagnosticiranje bolezni in patoloških stanj pri otrocih in mladostnikih, ki temeljijo na kliničnih in laboratorijskih in instrumentalnih metodah raziskav,

diagnoza nujnih stanj pri otrocih in mladostnikih, diagnoza nosečnosti,

forenzični pregled,

prva pomoč v izrednih razmerah, t

zdravljenje otrok in mladostnikov z uporabo terapevtskih in kirurških metod

fiziološke nosečnosti

nudenje medicinske pomoči otrokom in mladostnikom v izrednih razmerah, t

izvajanje zdravstvenih evakuacijskih ukrepov v izrednih razmerah in zagotavljanje zdravstvene pomoči prebivalstvu v ekstremnih pogojih epidemije, v izbruhih množičnega uničenja,

organizacija dela z drogami in skladnost s pravili njihovega shranjevanja, t

Rehabilitacijske dejavnosti pri otrocih in mladostnikih, ki so imeli telesno bolezen, travmo ali operacijo,

uporaba fizikalne terapije, fizioterapije, netradicionalnih metod zdravljenja (refleksna terapija, zeliščna medicina, homeopatija) pri otrocih in mladostnikih, ki potrebujejo rehabilitacijo,

oblikovanje otrok, mladostnikov in njihovih družin pozitivno medicinsko obnašanje, katerega cilj je ohranjanje in izboljševanje zdravstvenega stanja,

oblikovanje motivacije otrok, mladostnikov in njihovih družinskih članov za uvedbo elementov zdravega načina življenja, vključno z odpravo škodljivih navad, ki negativno vplivajo na zdravje mlajše generacije,

usposabljanje otrok, mladostnikov in njihovih družin o osnovnih higienskih ukrepih za izboljšanje zdravja, ki prispevajo k preprečevanju pojava bolezni in spodbujanju zdravja;

organizacijo dela medicinskega osebja v pediatričnih zdravstvenih organizacijah, opredelitev funkcij in optimalni algoritem za njihovo izvajanje, t

organizacija ukrepov za zaščito in varnost pri delu, preprečevanje poklicnih bolezni, spremljanje skladnosti in zagotavljanje okoljske varnosti, t

vodenje računovodske evidence in poročanje o zdravstvenih evidencah v pediatričnih zdravstvenih organizacijah, t

pregled invalidnosti,

nadzor kakovosti zagotavljanja diagnostičnih in rehabilitacijskih storitev za otroke in mladostnike,

poslovna korespondenca (beležke, poročila, pisma),

analiza znanstvene literature in uradnih statističnih pregledov,

priprava povzetkov o sodobnih znanstvenih problemih,

sodelovanje pri reševanju specifičnih raziskovalnih in aplikativnih raziskovalnih nalog pri razvoju novih metod in tehnologij na področju pediatrije,

sodelovanje pri statistični analizi in pripravi poročila o študiji, t

sodelovanje pri ocenjevanju učinkovitosti inovativnih in tehnoloških tveganj pri uvajanju novih medicinskih in organizacijskih tehnologij v dejavnosti zdravstvenih organizacij.

V. Zahteve za rezultate obvladovanja osnovnih izobraževalnih programov za specialistično usposabljanje

5.1. Diplomant mora obvladati naslednje splošne kulturne kompetence (QA):

sposobnost in pripravljenost za analizo družbeno pomembnih problemov in procesov, udejanjanje metod humanitarnih, naravoslovnih, biomedicinskih in kliničnih ved v različnih vrstah poklicnih in družbenih dejavnosti (GC-1),

sposobnost in pripravljenost za analizo ideoloških, družbenih in osebno pomembnih filozofskih problemov, osnovnih filozofskih kategorij, do samoupravljanja (GC-2),

sposobnost in pripravljenost za analizo pomembnih političnih dogodkov in teženj, za odgovorno sodelovanje v političnem življenju, za obvladovanje osnovnih pojmov in zakonov svetovnega zgodovinskega procesa, do spoštljivega in skrbnega odnosa do zgodovinske dediščine in tradicije, do ocene državne politike, do poznavanja zgodovinske in medicinske terminologije ( OK-3)

sposobnost in pripravljenost za analizo gospodarskih problemov in družbenih procesov, uporabo metodologije za izračun kazalnikov gospodarske učinkovitosti, poznavanje tržnih mehanizmov upravljanja, konsolidiranje kazalnikov, ki označujejo stopnjo gospodarskega razvoja (GC-4),

sposobnost in pripravljenost za logično in utemeljeno analizo, za javno nastopanje, razpravo in polemiko, za urejanje strokovnih besedil, za izvajanje izobraževalnih in pedagoških dejavnosti, za sodelovanje in reševanje sporov, za strpnost (GC-5),

sposobnost in pripravljenost obvladati enega od tujih jezikov na ravni vsakdanje komunikacije, pisne in ustne komunikacije v jeziku države (GC-6),

sposobnost in pripravljenost za uporabo metod upravljanja, organiziranje dela izvajalcev, iskanje in sprejemanje odgovornih upravljavskih odločitev v okviru različnih mnenj in v okviru svoje strokovne usposobljenosti (GC-7),

sposobnost in pripravljenost izvajati svoje dejavnosti ob upoštevanju moralnih in pravnih norm, sprejetih v družbi, da spoštujejo pravila medicinske etike, zakonov in predpisov o delu z zaupnimi informacijami, da ohranijo medicinsko tajnost (OK-8).

5.2. Diplomant mora imeti naslednje strokovne kompetence:

sposobnost in pripravljenost za izvajanje etičnih in deontoloških vidikov medicinske prakse v komunikaciji s sodelavci, srednje in mladinsko medicinsko osebje, otroke in mladostnike, njihove starše in sorodnike (PC-1),

sposobnost in pripravljenost za opredelitev naravoslovnega bistva problemov, ki se pojavljajo v okviru poklicne dejavnosti pediatra, za uporabo pri reševanju ustreznih fizikalno-kemijskih in matematičnih aparatov (PC-2),

sposobnost in pripravljenost za oblikovanje sistematičnega pristopa k analizi medicinskih informacij, ki temelji na celovitih načelih na dokazih temelječi medicini, ki temelji na iskanju rešitev s pomočjo teoretičnih znanj in praktičnih veščin za izboljšanje poklicne dejavnosti (PC-3),

sposobnost in pripravljenost za analizo rezultatov lastnih dejavnosti za preprečevanje zdravstvenih napak, pri čemer se zavedajo disciplinske, upravne, civilne, kazenske odgovornosti (PC-4),

sposobnost in pripravljenost za izvedbo in interpretacijo ankete, fizični pregled, klinični pregled, rezultate sodobnih laboratorijskih in instrumentalnih študij, morfološko analizo biopsije, kirurškega in sekcijskega materiala pri bolnih otrocih in mladostnikih, pisanje zdravstvene izkaznice ambulantnega in bolniškega otroka in mladostnika (PC-5) ,

sposobnost in pripravljenost za opravljanje patofiziološke analize kliničnih sindromov, utemeljitev patogenetsko utemeljenih metod (načel) diagnostike, zdravljenja, rehabilitacije in preventive pri otrocih in mladostnikih ob upoštevanju starostno-spolnih skupin (PC-6),

sposobnost in pripravljenost uporabljati metode asepse in antiseptikov, uporabljati medicinska orodja, izvajati sanitacijo medicinskih in diagnostičnih objektov otroških zdravstvenih organizacij ter biti sposobni skrbeti za bolne otroke in mladostnike (PC-7),

sposobnost in pripravljenost za izvedbo sodno medicinskega pregleda živih oseb, za interpretacijo rezultatov laboratorijskih študij forenzičnih zdravstvenih pregledov v primeru vključitve v postopek kot specialist ali strokovnjak (PC-8),

sposobnost in pripravljenost za delo z medicinsko in tehnično opremo, ki se uporablja pri delu z bolniki - otroci in mladostniki, lastna računalniška oprema, sprejemanje informacij iz različnih virov, delo z informacijami v globalnih računalniških omrežjih, uporaba zmožnosti sodobnih informacijskih tehnologij za reševanje strokovnih problemov (PC) -9)

sposobnost in pripravljenost za uporabo sodobnih družbenih in higienskih metod zbiranja in medicinske in statistične analize informacij o zdravstvenih kazalnikih otrok in mladostnikov na ravni različnih oddelkov zdravstvenih organizacij (porodniško in ginekološko, pediatrično podeželsko zdravilišče) z namenom razvoja znanstveno utemeljenih ukrepov za izboljšanje in ohranjanje zdravje žensk, otrok in mladostnikov (PK-10), t

sposobnost in pripravljenost za uporabo metod za ocenjevanje naravnih in medicinsko-socialnih okoljskih dejavnikov pri razvoju bolezni pri otrocih in mladostnikih, za njihovo odpravljanje, izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje nalezljivih, parazitskih in nenalezljivih bolezni, izvajanje sanitarno-izobraževalnega dela na področju higienskih vprašanj (PC-11) ,

sposobnost in pripravljenost za izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje nastanka najpogostejših bolezni s priloženimi otroki in mladostniki, izvajanje splošnih zdravstvenih ukrepov za spodbujanje zdravega življenjskega sloga ob upoštevanju dejavnikov tveganja, predpisovanje prehranjevanja zdravega otroka, ocenjevanje učinkovitosti nadaljnjega zdravljenja za zdrave in kronično bolne otroke in mladostnike t (PC-12),

sposobnost in pripravljenost za organiziranje tuberkulinske diagnostike in fluorografskih preiskav otrok in mladostnikov za zgodnje odkrivanje tuberkuloze, ovrednotenje njihovih rezultatov, izvedbo izbire posameznikov za cepljenje in revakcinacijo BCG, ob upoštevanju rezultatov množične tuberkulinske diagnoze, ovrednotenje rezultatov (PC-13),

sposobnost in pripravljenost za izvajanje protiepidemičnih ukrepov, zaščito prebivalstva v centrih posebej nevarnih okužb, s poslabšanjem sevalne situacije in naravnih nesreč (PC-14),

sposobnost in pripravljenost za diagnozo na podlagi rezultatov biokemičnih študij bioloških tekočin in ob upoštevanju zakonitosti patologije organov, sistemov in organizma kot celote (PC-15),

sposobnost in pripravljenost za analizo vzorcev delovanja posameznih organov in sistemov, uporabo znanja o anatomskih in fizioloških osnovah, osnovnih metodah kliničnega in imunološkega pregleda ter ocene funkcionalnega stanja telesa otrok in mladostnikov za pravočasno diagnozo bolezni in patoloških procesov (PC-16),

sposobnost in pripravljenost za identifikacijo glavnih patoloških simptomov in bolezenskih sindromov pri bolnih otrocih in mladostnikih z uporabo osnov biomedicinskih in kliničnih disciplin, ob upoštevanju zakonitosti patologije organov, sistemov telesa kot celote, analizo vzorcev delovanja različnih organov in sistemov pri različnih boleznih in patologijah procesov, uporabljajo algoritem diagnoze (glavni, sočasni, zapleti) ob upoštevanju mednarodne statistične klasifikacije bolezni in njene težave z zdravjem (ICD), opravljanje osnovne diagnostične ukrepe za opredelitev nujne in smrtno nevarne pogoje (PK-17)

sposobnost in pripravljenost za analizo in interpretacijo rezultatov sodobnih diagnostičnih tehnologij za starostne in spolne skupine otrok in mladostnikov, ob upoštevanju njihovih fizioloških značilnosti otrokovega telesa za uspešne terapevtske in preventivne dejavnosti (PC-18),

sposobnost in pripravljenost za izvajanje osnovnih terapevtskih ukrepov pri najpogostejših boleznih in boleznih pri otrocih in mladostnikih, ki lahko povzročijo resne zaplete in (ali) smrt: bolezni živčnega, endokrinskega, imunskega, kardiovaskularnega, dihalnega, prebavnega, urogenitalnega sistema in krvi, pravočasno prepoznavanje življenjsko nevarnih stanj (akutna izguba krvi, respiratorna odpoved, zastoj srca, koma, šok), uporaba metod za njihovo takojšnjo odstranitev, izvajanje ukrepov proti šoku Ia (PC-19),

sposobnost in pripravljenost za predpisovanje ustreznega (terapevtskega in kirurškega) zdravljenja obolelih otrok in mladostnikov v skladu z postavljeno diagnozo, za izvedbo algoritma za izbiro zdravilne in nezdravstvene terapije bolnim otrokom in mladostnikom z nalezljivimi in nenalezljivimi boleznimi (PC-20), t

sposobnost in pripravljenost za prvo pomoč otrokom in mladostnikom v primeru izrednih in življenjsko nevarnih stanj, za načrtno in nujno izvedbo hospitalizacije otrok in mladostnikov (PC-21), t

sposobnost in pripravljenost za predpisovanje in uporabo osnovnih načel pri organizaciji terapevtske prehrane pri otrocih in mladostnikih z različnimi patologijami (PC-22),

sposobnost in pripravljenost za uporabo različnih rehabilitacijskih ukrepov (medicinskih, socialnih in strokovnih) pri otrocih in mladostnikih v najpogostejših patoloških stanjih in poškodbah telesa, za določitev indikacij za prenos otrok in mladostnikov v specializirane skupine za telesno vzgojo po boleznih (PC-23),

sposobnost in pripravljenost za pripravo priporočil za izbiro optimalnega načina motorične aktivnosti glede na morfofunkcionalno stanje, določitev indikacij in kontraindikacij za predpisovanje popravljalne fizioterapije, fizioterapije, refleksoterapije, fitoterapije, homeopatije in drugih sredstev brez zdravilne terapije z uporabo osnovnih zdravilnih dejavnikov pri zdravljenju otrok in mladostnikov PC-24),

sposobnost in pripravljenost za poučevanje srednjega in nižjega medicinskega osebja o pravilih sanitarnega in higienskega režima za otroke, mladostnike in njihove družinske člane v zdravstvenih organizacijah (PC-25),

sposobnost in pripravljenost za poučevanje otrok, mladostnikov in njihovih staršev o pravilih medicinskega vedenja, vodenju higienskih postopkov, razvoju zdravih življenjskih veščin (PC-26),

sposobnost in pripravljenost za uporabo regulativnih dokumentov, sprejetih v zdravstvenem varstvu (zakoni Ruske federacije, tehnični predpisi, mednarodni in nacionalni standardi, odredbe, priporočila, terminologija, sistemi mednarodnih enot (SI), trenutne mednarodne klasifikacije), pa tudi dokumentacija za oceno kakovosti in učinkovitosti dela. zdravstvene organizacije (PK-27),

sposobnost in pripravljenost za uporabo znanja o organizacijski strukturi, upravljanju in gospodarskih dejavnostih različnih vrst zdravstvenih organizacij za zagotavljanje zdravstvene oskrbe otrok in mladostnikov, analizo uspešnosti njihovih strukturnih enot, oceno učinkovitosti sodobnih medicinskih, organizacijskih in socialno-ekonomskih tehnologij pri zagotavljanju zdravstvenih storitev za otroke in mladostnike. (PC-28),

sposobnost in pripravljenost za racionalno organizacijo dela srednjega in nižjega medicinskega osebja medicinskih organizacij pediatričnega profila, njihovo usposabljanje v osnovnih manipulacijah in postopkih, ki se izvajajo v medicinskih organizacijah pediatričnega profila (PC-29),

sposobnost in pripravljenost obravnavati vprašanje preverjanja delovne sposobnosti (stabilnih in začasnih) pri otrocih in mladostnikih, izdajati ustrezno dokumentacijo, določati potrebo po usmerjanju bolnega otroka in mladostnika na medicinsko in socialno strokovno znanje, izvajati preprečevanje invalidnosti med otroki in mladostniki (PC-30),

sposobnost in pripravljenost za proučevanje znanstvenih in zdravstvenih informacij, domačih in tujih izkušenj na področju raziskav (PC-31), t

sposobnost in pripravljenost za sodelovanje pri razvoju sodobnih teoretičnih in eksperimentalnih raziskovalnih metod za ustvarjanje novih obetajočih orodij v pediatriji, pri organizaciji dela na praktični uporabi in izvedbi raziskovalnih rezultatov (PC-32).

Vi. Zahteve za strukturo osnovnih izobraževalnih programov za specialistično usposabljanje

6.1. Strokovno usposabljanje PLO vključuje proučevanje naslednjih ciklov usposabljanja (tabela 2): t

socialni in gospodarski cikel

matematični cikel naravoslovja

izobraževalna in industrijska praksa, raziskovalno delo,

končno potrdilo države.

6.2. Vsak študijski cikel ima osnovni (obvezni) del in variabilni del, ki ga določi univerza. Variabilni del daje priložnost za razširitev in (ali) poglobitev znanja, spretnosti, sposobnosti in kompetenc, ki jih določa vsebina osnovnih (obveznih) disciplin (modulov), študentom omogoča poglobljeno znanje in spretnosti za uspešno strokovno delo in (ali) nadaljevanje študija. podiplomsko poklicno izobraževanje (pripravništvo, rezidenca, podiplomska šola).

6.3. Osnovni (obvezni) del cikla »Humanitarni, socialni in gospodarski cikel« naj bi vključeval študij naslednjih obveznih disciplin: »Zgodovina domovine«, »Zgodovina medicine«, »Filozofija«, »Tuji jezik«.

Osnovni (obvezni) del poklicnega cikla naj bi zagotavljal študij discipline "Varnost življenja" v kombinaciji z "medicino nesreč".

Pin
Send
Share
Send

Oglejte si video: Kakšna je nemoč zdravstva v Sloveniji! Ivan Soče (Marec 2020).

Loading...